Projekto „Tauragės miesto Stoties g. dalies nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių Kelio g. rekonstravimas“ statybų techninės priežiūros paslaugos


Kategorija: Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017-2019

Projekto partneriai:

Efektyvi projekto „Tauragės miesto Stoties g. dalies nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g. rekonstravimas“ statybos darbų techninė priežiūra pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 Statybos darbai ir kitų Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

grįžti