Europos Sąjungos lėšomis remiamų projektų darbų techninės priežiūros paslaugos


Kategorija: Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Užsakovas: Rietavo savivaldybės administracija

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017-2018

Projekto partneriai:

Rietavo miesto Daržų gatvės atkarpos nuo Žaliosios iki Palangos gatvės rekonstrukcijos darbų techninė priežiūra ir Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje ir L. Ivinskio gatvėje įrengimo darbų techninė priežiūra. Kartu su techninės priežiūros paslaugomis teikiamos ir FIDIC inžinieriaus paslaugos.

grįžti