Objekto „1 p.o.d. – Vilkyčiai – Šilutė 36+000 – 40+000 km kelio remonto darbai“ techninės priežiūros paslaugos


Kategorija: Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Užsakovas: AB "Lietuvos geležinkeliai"

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 - 2020

Projekto partneriai:

Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos vadovaujantis STR 1.06.01:2016.

grįžti