Klaipėdos miesto gatvių, šaligatvių, dviračių takų, tiltų ir viadukų techninės priežiūros paslaugos


Kategorija: Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 - vykdomas

Projekto partneriai:

Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos vadovaujantis STR 1.06.01:2016.

grįžti