Projekto "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" 16 vnt. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių atnaujinimo FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos


Kategorija: Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Užsakovas: UAB „VAATC“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 - 2019

Projekto partneriai:

Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos vadovaujantis STR 1.06.01:2016.

grįžti