Projekto „Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas–Rokai–Jiesia ir Kauno–Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimas“ techninė priežiūra


Kategorija: Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai”

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 – 2014

Projekto partneriai: AECOM Infrastructure & Environments UK Limited filialas

IX Kretos koridoriaus D atšakos ruožo Kaunas-Kybartai-valstybės siena su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi modernizavimas buvo vienas svarbiausių prioritetų, nurodytų Lietuvos strateginiame nacionaliniame geležinkelio transporto vystymo plane 2005 m. – 2015 m. ir ankstesnių eksploatavimo bei techninių studijų metu.

Kelių atnaujinimas, geležinkelių viršutinės kelio struktūros ir žemės darbų atstatymas leido AB „Lietuvos geležinkeliai“ išlaikyti esamą pajėgumą, o signalizacijos sistemos ir susijusios elektros tiekimo sistemos modernizavimas gerokai padidino pajėgumus, pagerino geležinkelio koridoriaus patikimumą ir saugumą, padidino traukinių judėjimo greitį.

Mūsų techninės priežiūros komanda prižiūrėjo:

  • Centralizuoto visų stočių ir tarpstočių eismo valdymo iš Vilniaus eismo valdymo centro (CTC) diegimą;
  • Kauno, Jiesios, Mauručių, Kazlų Rūdos, Pilviškių, Vilkaviškio, Kybartų ir Rokų stotyse kompiuterizuotų (mikroprocesorinių) centralizacijos sistemų (interlokingų) su vietinio valdymo galimybėmis bei į jas integruotomis (centralizuotomis) automatinės kelio blokuotės funkcijomis diegimą, numatant eismą vienu keliu dvikelėse linijose, pagal tarpinius blokuotės šviesoforus tiktai pagrindinėmis kryptimis, o vienkelėse linijose – abejomis kryptimis;
  • Patikimos traukinių vietos nustatymo įrangos, kuri yra pritaikyta perduoti kodus, suderintus su AB „Lietuvos geležinkeliai“ naudojama automatine lokomotyvų signalizacija (ALS) su pagrįstai minimaliu skaičiumi izoliuotų bėgių sandūrų stočių teritorijoje bei be izoliuotų bėgių sandūrų tarpstočiuose, įrengimą visoje linijoje;
  • 33 mikroprocesorinių pervažų signalizacijos sistemų, valdomų lokaliai bei iš gretimos stoties ir iš Vilniaus CTC, linijos pervažose diegimą;
  • 10 kV dvigrandžių elektros tiekimo linijų tarp Kauno (Palemono) ir Kazlų Rūdos stočių keitimą į viengrandes elektros tiekimo linijas, pakeičiant visą įrangą ir medžiagas bei užtikrinant reikiamą elektros maitinimo kategoriją.
grįžti