Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statybos ir įrengimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (elektroniniai ryšiai, apsauginė ir gaisrinė signalizacija, procesų valdymas ir automatizacija)


Kategorija: Projektavimo paslaugos

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 - 2015

Projekto partneriai: UAB „Baltic Engineers“, UAB „Paleko archstudija“

Trumpas projekto aprašymas: UAB „OR Consulting“ projekte vykdyti darbai:

  • Projektinių pasiūlymų parengimas žemiau išvardintų projekto dalių apimtyse;
  • Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies parengimas;
  • Apsauginės signalizacijos dalies parengimas;
  • Gaisrinės saugos dalies parengimas;
  • Gaisrinės signalizacijos dalies parengimas;
  • Automatinės gaisro gesinimo dalies parengimas;
  • Procesų valdymo ir automatizacijos dalies parengimas;
  • Sąnaudų kiekių žiniaraščių dalies parengimas;
  • Aukščiau išvardintų projekto dalių projekto vykdymo priežiūra. 

 

grįžti