Techninė pagalba AB „Lietuvos geležinkeliai“ linijų elektrifikacija galimybių studija / paraiška Sanglaudos fondui, Rangos darbų pirkimo dokumentai


Kategorija: Galimybių studijų (investicinių projektų) rengimas

Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2005

Projekto partneriai: SYSTRA S.A.

Trumpas projekto aprašymas:

  • Informacijos rinkimas bei techninis pagrindimas: tyrimų vietoje atlikimas bei esamos techninės dokumentacijos analizė, siekiant susipažinti su esama elektrifikacijos sistemos būkle Naujoji Vilnia – Vilnius – Kaunas linijoje; riedmenų parkų ir techninio riedmenų aptarnavimo įvertinimas; techninių modernizacijos reikalavimų parengimas;
  • Elektrifikacijos galimybių I ir IX koridoriuose identifikavimas ir pagrindimas, kitų linijų elektrifikacijos galimybių vertinimas;
  • 3 skirtingų alternatyvų („nieko nedarymo“, „vidurinė“, „maksimumo“), pagal Europos Komisijos nurodymus, išskyrimas ir palyginimas: projektiniai sprendiniai, kaštų-naudos analizė, ekonominė bei finansinė analizė, aplinkos apsaugos aspektai; ekonomiškai palankiausios alternatyvos – sprendimo parinkimas;
  • Naudingiausios alternatyvos parinkimas ir detalizavimas, įskaitant poveikio aplinkai įvertinimą, prielaidų ir rizikos analizę, įgyvendinimo stadijų išskyrimą;
  • Elektrifikacijos ir riedmenų projektinės charakteristikos parengimas;
  • Sutarties sąlygų, techninių specifikacijų ir pavyzdinių konkurso dokumentų rengimas.

 

grįžti