Galimybių studijos „Kliūčių šalinimas intermodaliniuose pervežimuose per Lenkiją, Lietuvą ir Baltarusiją“ parengimo paslaugos


Kategorija: Galimybių studijų (investicinių projektų) rengimas

Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai”

Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 - 2016

Projekto partneriai: UAB „Deloitte Lietuva“

Projekto tikslas – atlikti intermodalinių pervežimų paslaugų per Lietuvą poreikio nustatymo tyrimus, išnagrinėti galimybes (apžvelgti ekonominius, teisinius, technologinius ir kitus svarbiausius aspektus, turinčius įtakos šių pervežimų nebuvimui Lietuvoje šiai dienai) ir pasiūlyti sprendimus (atliekama kaštų-naudos analizė, rizikos vertinimas, siūlomi sprendimai teisinei NVS ir ES šalių bazei bei pervežimų nomenklatūrai suvienodinti). Taip pat identifikuojamos ekonominės, techninės bei technologinės, teisinės, socialinės, administracinės bei kitos priežastys, ribojančios intermodalinių pervežimų geležinkeliais apimčių augimą bei pasiūlomos priemonės šių kliūčių pašalinimui. Atliekant galimybių studiją būtų atskleista šių dienų tranzitinių pervežimų per Lietuvą situacija bei nustatytos tendencijos. Viena svarbiausių studijos įgyvendinimo išdavų – vienodų veiklos ir plėtros sąlygų sudarymas visoms transporto rūšims visose valstybėse, kurios susijusios krovinių sraute per Lietuvą. Galutiniame rezultate transporto sistemos harmonizavimas išilgai koridoriaus bei atsirandantis transporto ir logistikos kompanijų bendradarbiavimas su pramonės bei prekybos verslu turi paskatinti kiekvienos šalies bei viso susijusio regiono ekonominio konkurencingumo globaline prasme augimą.

grįžti